• Undervisning

  Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
  Slide 4
  Slide 5
  Slide 6
  Slide 7
  Slide 8
  Slide 9

  Debla er certificeret af “El Instituto Cervantes”, hvilket betyder, at de krav, der er stillet af Instituto Cervantes, opfyldes. Denne certificering er den eneste internationale, der findes indenfor spanskundervisning som fremmensprog. Alle lærerne  er universitetsuddannede og specialister indenfor undervisning af spansk for udlændinge. De har selvfølgelig alle spansk som modersmål.

  Personalet på Debla har mange års erfaring i at modtage folk fra mange forskellige lande (England, Danmark, Tyskland, Schweiz, Oestrig, Korea, Polen, Slovenien, Sverige, Norge, Island, USA,  Tyrkiet, Kina, Polen, Italien, Rusland, osv.). Da Debla er en mindre sprogskole, er der en meget familiær atmosfære, hvilket medfører at alt personale på Debla er i konstant kontakt med eleverne, og derudover tilbyder vi en gratis elevkonsultation per uge. På Debla analyser vi hver enkelt elevs sprogbehov, så eleven få et medansvar for sin egen indlæring under sprogopholdet.

  For 37 år siden lavede vi vore første lærebøger, som selvfølgelig er i konstant fornyelse. Udover vore egne bøger bruger vi meget andet og moderne indlæringsmateriale, som medfører at vore elever bliver tvunget til at tale spansk fra den første dag. Debla tilbyder de 6 officielle sprogniveauer (A1, A2, B1, B2, C1, C2) indenfor den fælles europæiske referenceramme.

  Hver lektion varer 50 min., en privattime 60 min.

  Der er max. 8 i hver gruppe og gennemsnitligt 5/6.

  I tilfælde af at der kun er 1 eller 2 elever i en gruppe forbeholder Debla sig retten til at reducere timeantallet og tilbyde et antal privattimer. Under alle omstændigheder garanterer Debla, at der bliver oprettet en gruppe, selvom der kun skulle være 1 elev